Productie in China zonder zorgen

Produceren van technische producten in China kan beslist zonder zorgen. Het is daarbij wel belangrijk om rekening te houden met een drietal aspecten. Dit zijn de verkrijgbaarheid van materialen, halffabrikaten en koopdelen. In dit artikel leggen wij uit waarom dit is en hoe wij hier mee omgaan.

Materialen

Materialen als aluminium, zamac, gietstaal en ABS zijn vaak volgens Europese normen niet verkrijgbaar in China. Deze zijn wel te verkrijgen volgens Chinese of Amerikaanse standaarden. Wij gaan op zoek naar die materialen die tenminste voldoen aan de Europese normen en voor een gunstige prijs. Ook letten wij daarbij of deze materiaal in de toekomst ook goed verkrijgbaar zijn. Het zou immers vervelend zijn om levertijdvertraging te krijgen door materiaaltekorten. Het gevonden materiaal stellen wij aan u voor met een gedetailleerde vergelijking van de materiaaleigenschappen.

Halffabrikaten

De maten en toleranties platen, profielen enzovoort zijn ook gebaseerd op Chinese dan wel Amerikaanse normen. Op basis van bewezen kennis stellen wij alternatieven voor. Pas na goedkeur door u als klant zullen deze in productie genomen worden. Mocht het halfproduct niet verkrijgbaar zijn dan wordt onderzocht of deze voor u alleen gemaakt kan worden.

Koopdelen

Westerse standaard onderdelen, bijvoorbeeld lagers, zijn niet altijd te koop of tegen veel hogere kosten. In veel gevallen is het lonend om een Chinees onderdeel toe te passen. Onze inkopers kennen de wegen in China en samen met onze engineers zoeken ze naar een alternatief koopdeel. Soms lukt dit niet, maar is deze wel onder onze regie volgens uw specificaties te laten produceren.

D&D Production & Sourcing is een sterke partner, zowel nationaal als internationaal, voor veel bedrijven in de maakindustrie. D&D Production & Sourcing heeft inmiddels meer dan 10 jaar ervaring met het produceren in China. Wij produceren al jaren producten voor tal van bedrijven in China (Jiashan) voor de lokale Chinese markt, maar ook voor bedrijven in Europa.

Meer info:
Wilt u meer weten over dit onderwerp, klik dan hier.