Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op deze gehele website. D&D Production & Sourcing BV heeft een disclaimer opgesteld die iedere gebruiker van deze website in acht dient te nemen.

De op deze website getoonde informatie wordt door D&D Production & Sourcing BV met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. D&D Production & Sourcing BV behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Auteursrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij D&D Production & Sourcing BV of bij derden die met toestemming (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan D&D Production & Sourcing BV. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van D&D Production & Sourcing BV.