magneten

Magneten worden gebruikt voor een breed scala van toepassingen. Bijvoorbeeld het meten van bewegingen, zoals bij trillings- en hoekopnemers. Dit artikel gaat over een trillingsopnemer, een geofoon (Engelse vertaling geophone). Aan het eind van deze blog ook iets over andere interessante mogelijkheden.

Een geofoon is een soort microfoon die grondtrillingen registreert. Door een trilwagen wordt een
geluidsgolf in de bodem gestuurd, door middel van een klap of explosie, zie onderstaande figuur.

grondmeting
Bron: www.kennislink.nl

De geluidsgolf verplaatst zich daarna in alle richtingen door de ondergrond. Bij afwijkingen in de bodem (bodemsaneringstelling) zal de golf terugkaatsen in meerdere zwakkere golven die zich in verschillende richtingen voortplanten. Al deze golven opgevangen met geofoons (achter de meetwagen links). De zo opgevangen geluiden worden opgeslagen in een computer en met een programma doorgerekend. Het resultaat is een dwarsdoorsnede van de bodemstructuur waarop deze veranderingen zijn te onderscheiden. Door meerdere gronddoorsneden samen te voegen ontstaat er een 3D-bodemmodel.

sensoropbouw
Bron: www.fullmarks.org

Het hart van een geofoon bestaat uit een permanente magneet en een spoel. De spoel is gewikkeld om een zware kern die verend opgehangen is. Bij een trilling van de aarde het geheel bewogen. De kern zal door zijn hoge massa en flexibele ophanging nauwelijks bewegen. Er ontstaat een beweging van de spoel ten opzichte van de magneet en zorgt voor een klein elektrisch stroompje. Voor een nauwkeurige meting is het nodig dat de magneet een magnetisch veld heeft met de juiste toleranties.

D&D Safe Sourcing levert sinds jaren de magneten voor geofoons. Het toegepaste materiaal is AlNiCo, een combinatie van aluminium, nikkel en cobalt. Voor een nauwkeurige meting is het van belang dat de sterkte van de magneet gemaakt volgens een nauwkeurige tolerantie.

Naast magneten voor geofoons kan D&D ook magneten leveren voor bijvoorbeeld hoekopnemers andere toepassingen. Leverbare materialen zijn Ferriet (MeFe2O4), Samarium-Cobalt (SmCo) of Neodymium-IJzer-Borium (Nd2Fe14B). Voor meer info klik hier.