Joint Venture

Tot enkele jaren geleden was een eigen bedrijf in China alleen mogelijk in de vorm van een J(oint) V(enture). De mede-eigenaar was ten alle tijden een Chinees (bedrijf). Dit is nu alleen nog in bepaalde sectoren, zoals automotive, medisch en nog andere door de Chinese overheid bepaalde sectoren. Toch zijn er nog steeds joint ventures tussen Westerse en Chinese bedrijven in sectoren die ook volledig in buitenlands bezit mogen zijn, de zg W(holly) O(wned) F(oreign) E(nterprise). Het opzetten van een WOFE is complex, zeker als het een productie WOFE moet zijn, daarom kan de verleiding groot zijn om een Joint Venture op te zetten. De Chinese partner weet namelijk veel beter de weg en maakt het opzetten van het nieuwe bedrijf veel eenvoudiger.

Aan beide rechtsvormen zitten voor- en nadelen. Eén nadeel van de Joint Venture willen we hier aan de hand van een (waargebeurd) voorbeeld beschrijven. Het gaat om een Nederlandse firma die een productie JV met een Chinees bedrijf had. Alles liep wel: het opzetten van de JV was vlot geregeld, de start liep voorspoedig, alles leek er op dat een goede keus was gemaakt. Tot dat…. op een kwade dag de Nederlandse partner de deur naar het bedrijf niet meer geopend kreeg. De sloten waren veranderd en wat hij ook probeerde, hij kwam er niet in. Terwijl hij toen kon kijken hoe het bedrijf werd leeg gehaald, was er geen doorkomen aan. De uiteindelijke afloop heeft de Nederlandse partner veel geld gekost en is een kostbaar leermoment geweest.

Uiteraard zijn er ook vele succesvolle JV’s, maar het leermoment zit hem toch in het feit dat het beter is om alle controle zelf in de hand te hebben, ook al is dat soms voor een buitenlander wat lastiger.

De WFOE van D&D Production & Sourcing is 100% in handen van D&D. Vertrouwen is goed, controle is beter!